Nyheder

Information om nedlukning af el (brownouts)

Hvis der sker strømafbrydelse (brownout) i Støvring vil det samtidig betyde afbrydelse af vandforsyningen. Vandværket kan ikke levere vand uden strøm.…

Årsafregning

Støvring Vandværk er overgået til nyt regnskabssystem fra 2021. Det betyder bl.a. at alle forbrugere fremover løbende kan se deres vandforbrug under e…

Ordinær generalforsamling 2022

Støvring Vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2022 kl. 19 i Business Park Nord, Østre Allé 6 i Støvring.

Se dit vandforbrug på E|Forsyning

Nu kan du via E|Forsyning (hjemmeside og app) få et enkelt og grafisk overblik over dit forbrug. Du kan ligeledes se dine årsopgørelser og budgetter.

SMS-beskeder om vandafbrydelser

Du kan tilmelde dig gratis SMS-Service og få vigtige informationer vedrørende vandafbrydelser og driftsforstyrrelser i jeres område. Blue Idea der stå…

Forstyrrelser i vandforsyningen

Støvring VVS er pt. ved at fjerne brandhaner i Støvring By – når en brandhane skal fjernes fra ledningsnettet skal vandforsyningen afbrydes i en korte…

Ordinær generalforsamling 2021

Støvring Vandværk afholder Ordinær generalforsamling torsdag den 27. maj 2021 kl. 19 i Business Park Nord, Østre Allé 6 i Støvring.

Generalforsamling udsat pga. covid-19 virus

Ifølge vedtægterne for Støvring Vandværk a.m.b.a. skal den ordinære generalforsamling hvert år afholdes i april måned. På grund af den aktuelle situat…

Sløjfning af brandhaner 2021

Støvring Vandværk forventer at sløjfe 10-12 brandhaner i 2021. I forbindelse med sløjfning af en brandhane vil der typisk blive lukket for vandet i de…