Nyheder

Sommerferie 2024

Kontoret holder sommerferielukket i uge 28 og 29 samt uge 31 i 2024. I tilfælde af akutte driftsforstyrrelser (manglende vand, rørbrud, opsivend...

Ordinær generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling 2024 Støvring Vandværk afholder Ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2024 kl. 19 i Business Park Nord, Ø...

Renovering af vandværk

Støvring Vandværk renoverer vandværket pa Hjedsbækvej i første kvartal 2024. Dette kan periodevist give lidt forstyrrelser i tryk og der kan forek...

Takstblad 2024

Takstblad for 2024 er godkendt og kan findes her pa hjemmesiden under Økonomi/takster. Ellers tryk pa link til takstblad .

Revideret Takstblad 2023

Revideret takstblad for 2023 godkendt. Det nye takstblad træder i kraft fra den 1. august 2023. Den eneste ændring fra tidligere takstblad er, at...

Årsrapport 2022

Arsrapport 2022 for Støvring Vandværk a.m.b.a. kan ses her:

Ordinær generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023 Støvring Vandværk afholder Ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2023 kl. 19 i Business Park Nord, Ø...

Takstblad 2023 godkendt

Takster for 2023 er nu godkendt og kan ses her pa hjemmesiden under Økonomi. Se takstblad 2023 her .

Information om nedlukning af el (brownouts)

Hvis der sker strømafbrydelse (brownout) i Støvring vil det samtidig betyde afbrydelse af vandforsyningen. Vandværket kan ikke levere vand uden st...
//