Vandkvalitet fra Støvring Vandværk

Jævnfør Drikkevandsbekendtgørelsens §29 stk. 6 og 7 redegøres der i det følgende om vandkvaliteten ud fra relevante parametre samt eventuelle overskridelser.

 

Hårdhed

Vandet er generelt middelhårdt og ligger mellem 10-11 dH. Vandet i Sørup er dog lidt blødere, mellem 8-9 dH.

 

Jern og mangan

Koncentrationen af jern i vandet ligger stabilt omkring 0,01 mg/L, grænseværdien er 0,200 mg/L.
Mangankoncentrationen ligger typisk omkring 0,001 mg/L mod en grænseværdi på 0,050 mg/L.

 

Mikrobiologi

Coliforme bakterier: Under 1 pr. 100 mL, hvilket svarer til både grænseværdi og detektionsgrænse.

E.coli: Under 1 pr. 100 mL, hvilket svarer til både grænseværdi og detektionsgrænse.

Enterokokker: Under 1 pr. 100 mL, hvilket svarer til både grænseværdi og detektionsgrænse.

Kimtal 22 grader: Under 20 pr. mL mod en grænseværdi på 200 pr. mL.

 

Nitrat

Generelt ligger nitratkoncentrationen i drikkevandet til forbrugerne mellem 15-25 mg/L mod en grænseværdi på 50 mg/L.
Vandet fra boringen i Sørup er dog helt fri for nitrat (under detektionsgrænsen).

 

Aggressivt kuldioxid

Kuldioxid er en svag syre, som tilføres grundvandet naturligt med nedbøren. Når der ikke er tilstrækkelig kalk i jorden til at neutralisere kuldioxiden, vil den blive tilført grundvandet som aggressivt kuldioxid. Stoffet skal fjernes ved vandbehandling, da det ellers kan skade ledningsnettet, hvis dette består af stålledninger.
I råvandet fra boringerne på Hæsumvej er der påvist periodisk tilstedeværelse af aggressivt kuldioxid, der således skal fjernes på vandværket. I 2019 har der været 2 overskridelser af koncentrationen af aggressivt kuldioxid i drikkevandet målt ved afgang vandværk, 3 mg/L mod grænseværdien på 2 mg/L. Støvring Vandværk er i dialog med Rebild Kommune herom for fastlæggelse af en passende handlingsplan.
Det er vigtigt at understrege, at aggressivt kuldioxid ikke i sig selv er sundhedsskadeligt, men at det kan nedsætte levetiden for stålledninger pga. korrosion (rust). Støvring Vandværk har dog næsten udfaset alle stålledninger rundt omkring i byen.

 

Opdateret d. 21.12.2019 /HJS