Ordinær generalforsamling 2022

7. april 2022

Ordinær generalforsamling 2022

Støvring Vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2022 kl. 19 i Business Park Nord, Østre Allé 6 i Støvring.

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for 2022
 5. Indkomne forslag (ingen)
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg er: Hans Jørgen Schmidt og Kaj Kragelund
  Begge modtager genvalg
 7. Valg af revisionsfirma
 8. Eventuelt

Årsrapport 2021 kan fra den 13. april 2022 hentes på vandværkets hjemmeside: www.stoevringvandvaerk.dk eller rekvireres hos driftsingeniør Louise Appel Bjergbæk på tlf. 2984 3580 eller på mail info@stoevringvandvaerk.dk.

Af hensyn til traktement er der vejledende tilmelding på mail info@stoevringvandvaerk.dk senest den 15. april 2022.


Bestyrelsen