Brandhaner


I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har I en brandhane placeret uden for jeres grund, skal I sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.

Det er Rebild Kommune, der ejer og har ansvaret for drift og vedligehold af brandhanerne.