Om os

 

Støvring Vandværk amba forsyner ca. 3.900 forbrugere med omkring 500.000 m3 rent drikkevand om året og er således underlagt Vandsektorloven.

Vandet udpumpes fra to værker: Hjedsbækvej og Sørup.

Værket ved Hjedsbækvej forsyner hele Støvring og Gravlev. Vandet hertil hentes fra boringer ved Buderupholm og Støvring Hede.

Sørup by og opland forsynes fra værket i Sørup, der har egen boring. Der er etableret rørforbindelse mellem værket på Hjedsbækvej og værket i Sørup til brug i forbindelse med service og reparationer i Sørup.

De enkelte værker er fuldautomatiske, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af PLC og computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende VVS medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Støvring Vandværk har pr. 1/11 2020 ansat Louise Appel Bjergbæk som Driftsingeniør til varetagelse af daglige driftsopgaver samt kundekontakt.