Aflæsning af vandmålere

 

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt. Med de nye, fjernaflæselige vandmålere foretager vandværket selv aflæsningen, og du skal derfor ikke længere selv aflæse og indberette målerstanden – kun i forbindelse med flytning.

Det er dog altid en god ide fortsat løbende at holde øje med vandmåleren for at opdage stigende vandforbrug, der evt. kan skyldes utætheder i ejendommens vandinstallation.

Vandmåleren er typisk placeret nederst i et teknikskab og enkelte i en udendørs målerbrønd.