Ordinær generalforsamling 2024

3. april 2024

Ordinær generalforsamling 2024

Støvring Vandværk afholder Ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2024 kl. 19 i Business Park Nord, Østre Allé 6 i Støvring.

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for 2024
 5. Indkomne forslag (ingen)
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg er: Hans Jørgen Schmidt og Kaj Kragelund
  Begge modtager genvalg
 7. Valg af revisionsfirma
 8. Eventuelt

Årsrapport 2023 kan fra den 18. april 2024 hentes på vandværkets hjemmeside: www.stoevringvandvaerk.dk eller rekvireres hos driftsingeniør Louise Appel Bjergbæk på tlf. 2984 3580 eller på mail info@stoevringvandvaerk.dk.

Af hensyn til traktement er der vejledende tilmelding på mail info@stoevringvandvaerk.dk senest den 19. april 2024.

Bestyrelsen