Brug E|Forsyning til nemt og enkelt overblik over dit vandforbrug

Nu kan du via E|Forsyning (hjemmeside og app) få et enkelt og grafisk overblik over dit forbrug. Du kan ligeledes se dine årsopgørelser og budgetter.

På E|Forsyning kan du tilmelde forbrugsalarmer ved at taste din mailadresse ind og trykke tilmeld under menuen Forbrugsalarmer. Den er sat til automatisk at sende en mail, hvis forbruget overstiges med 100 % i forhold til forventet forbrug. Dette kan ændres ved at sætte en brugerdefineret værdi.

Fjernaflæselige vandmålere

Støvring Vandværk benytter sig af elektroniske, fjernaflæselige vandmålere. Der er således ikke længere behov for at aflæse og indberette målerstanden årligt. Link til betjeningsvejledning for til nye målere.

Montage og adgang til vandmålere

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for, at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og kontrollere vandmåleren.