Bestyrelsen

 

Støvring Vandværks bestyrelse er valgt til at varetage drift og udvikling af vandværket. Bestyrelsen er sammensat som følger:

Formand:
Hans Jørgen Schmidt
Tlf.: 23697867
E-mail: formand@stoevringvandvaerk.dk

Næstformand:
Jan Rytter
Tlf.: 2062 7391

Bestyrelsesmedlem:
Kurt Rasmussen
Tlf.: 4079 4919

Bestyrelsesmedlem:
Sine Skriver
Tlf.: 2230 2073

Bestyrelsesmedlem:
Kaj Kragelund
Tlf.: 4037 2303

Opdateret d. 02.06.2021 /LBJ