Officielle kontaktinformationer:

Støvring Vandværk a.m.b.a.

Driftsingeniør Louise Appel Bjergbæk
Business Park Nord
Østre Alle 6
9530 Støvring

Tlf.: 2984 3580
Mail: louise@stoevringvandvaerk.dk

 

Kontaktoplysninger for bestyrelsen findes på fanebladet “Bestyrelsen” under menupunktet “Om vandværket”.

 

Akutte driftsforstyrrelser

I tilfælde af akutte driftsforstyrrelser (manglende vand, rørbrud, opsivende vand mv.) kan Støvring VVS kontaktes direkte på tlf. 9837 1004 – døgnet rundt.

Opdateret d. 02.06.2021 /LBJ

Kontakt os

- 0000