Beredskabsplan

Støvring Vandværk har en intern beredskabsplan, der er godkendt af Rebild Kommune.

I tilfælde af akutte driftsforstyrrelser (manglende vand, rørbrud, opsivende vand mv.) kan Støvring VVS kontaktes direkte på tlf. 9837 1004 – døgnet rundt. Støvring Vandværk vil hurtigst muligt informere de berørte forbrugere via SMS service samt via indlæg på hjemmesidens forside.

SMS service

I foråret 2017 indgik Støvring Vandværk en aftale med et firma om at levere en løsning, hvor Støvring Vandværk lynhurtigt via SMS kan informere borgerne i tilfælde af ledningsbrud, omkoblinger, planlagt vedligehold, unormal vandkvalitet mv.

Systemet finder automatisk frem til de mobiltelefonnumre, der ifølge mobilselskaberne er registreret på de relevante adresser inden for Støvring Vandværks forsyningsområde. Hvis man har en mobiltelefon med taletidskort, en firmamobiltelefon eller lignende, vil disse ikke umiddelbart være registeret på ens privatadresse. Hvis man ønsker det, kan disse manuelt tilmeldes SMS servicen via separat faneblad “Til-/frameld SMS service”.

Systemet overholder kravene i Persondataforordningen.