Kontrol for PFAS

Støvring Vandværk har testet for PFAS siden 2018. I 2020 blev der første gang fundet spor af PFAS i vandet fra kildepladsen på Ledvogtervej. Efterfølgende har vi med forhøjet frekvens kontrolleret vandet for PFAS for at følge udviklingen helt tæt. I juni 2022 blev der konstateret en mindre overskridelse af kvalitetskravet for PFAS i vand fra Ledvogtervej, og udpumpning fra kildepladsen blev straks standset. Alle forbrugere, der tidligere fik vand fra Ledvogtervej, har siden fået deres vand fra vandværket på Hjedsbækvej. Vandet fra kildepladsen på Ledvogtervej bliver fortsat løbende kontrolleret for PFAS, mens vi samtidig er ved at undersøge de fremtidige muligheder for kildepladsen.

Der er ingen spor af PFAS i vandet fra Støvring Vandværks øvrige kildepladser.

Fakta om PFAS

PFAS (perfluoralkylforbindelser) er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer herunder PFOS. Stofferne er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og for at kunne ødelægge immunforsvaret. Det er generelt forbudt at fremstille, markedsføre og anvende PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.